HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN KHÓA XXI LẦN THỨ 21 (MỞ RỘNG)

28/11/2018 15:51 Số lượt xem: 251

Chiều ngày 27/11/2018, Ban thường vụ Huyện ủy Lương Tài đã triệu tập Hội nghị ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 21 (mở rộng) để thông qua các báo cáo, đề án của huyện trong năm 2018 và trong thời gian tới.

Description: D:\tin bài\Năm 2018\tháng 11\họp BCH mở rộng\1.JPG

(Toàn cảnh hội nghị)

           Về dự và chỉ đạo hội nghị, ở tỉnh có đồng chí Nguyễn Đăng Túc: Ủy viên BTV tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy; Đ/c  Lương Duy Thiệu: Phó trưởng ban Nội chính tỉnh ủy; ở huyện có đồng chí Vũ Minh Hiếu: Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đ/c Nguyễn Đình Văn: Phó Bí thư thường trực huyện ủy; Đ/c Nguyễn Thị Hà: Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Đ/c Đoàn Văn Mạnh: Phó chủ tịch thường trực HĐND huyện; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy; Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện; Bí thư đảng ủy các xã, thị trấn. Các đồng chí thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng HĐND-UBND huyện, Tài chính kế hoạch; Kinh tế hạ tầng, Tài nguyên Môi trường, Phòng VH&TT, Phòng y tế, Tòa án nhân dân huyện, Chi cục Thống kê, Chi cục Thuế, Kho bạc nhà nước, Ban Quản lý dự án huyện.

Description: D:\tin bài\Năm 2018\tháng 11\họp BCH mở rộng\2.JPG

(Đ/c Phạm Thanh Hải: Phó chủ tịch thường trực UBND huyện báo cáo tại hội nghị)

         Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe 10 báo cáo và 01 đề án: báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019. Năm 2018 là năm thứ ba thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020). Việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của huyện có nhiều thuận lợi nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Vụ Xuân rét đậm, rét hại kéo dài làm chậm thời vụ gieo mạ, cuối vụ mùa nắng nóng, mưa úng nhiều, dịch bệnh, chuột hại trên cây trồng, dịch bệnh trên đàn vật nuôi vẫn diễn biến phức tạp. Song, dưới sự lãnh đạo sát sao của Ban thường vụ Huyện ủy, Ban chấp hành Đảng bộ huyện, giám sát của HĐND huyện, sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành của tập thể UBND huyện; sự tập trung tổ chức thực hiện của các ngành, các địa phương; cùng với sự đồng tình ủng hộ tích cực của nhân dân, tình hình KT - XH của huyện đạt được những kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực:

     - Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,6%, cao hơn 2,1% so với năm 2017, trong đó: Nông lâm nghiệp - Thủy sản tăng 4,1%; Công nghiệp - TTCN - XDCB tăng 13,4%; dịch vụ tăng 9,7%.

      - Tỷ trọng cơ cấu kinh tế: Nông lâm nghiệp - Thuỷ sản chiếm 24%; công nghiệp - TTCN - XDCB chiếm 35,2%, dịch vụ chiếm 40,8%.

       - Giá trị 1 ha canh tác trồng trọt và nuôi trồng thủy sản ước đạt 171 triệu đồng/năm, tăng 5,9 triệu đồng so với năm 2017.

      - Thu nhập bình quân đầu người: 39,12 triệu đồng/người/năm (theo giá hiện hành), đạt 104,6%KH, tăng 4,5 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2017.

        - Giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt: 1.267,298 tỷ đồng (theo giá hiện hành), đạt 96,3% KH, bằng 106,1% so với năm 2017.

        - Tổng sản lượng cây lương thực có hạt đạt: 60.350 tấn, đạt 99,2% kế hoạch, bằng 99,9% so với năm 2017.

        - Giá trị sản xuất Thủy sản ước đạt: 504,903 tỷ đồng (theo giá hiện hành), đạt 90,9% KH, bằng 101,7% so với năm 2017.

       - Giá trị sản xuất Công nghiệp ước đạt 2.592,005 tỷ đồng (theo giá hiện hành), đạt 125,4% KH, bằng 111,7% so với năm 2017.

        - Giá trị sản xuất khu vực dịch vụ đạt 1.829,290 tỷ đồng (theo giá hiện hành), đạt 93,3%KH, bằng 111,8% so với năm 2017.

        - Giá trị sản xuất XDCB ước đạt 1.486,551 tỷ đồng, đạt 99,9% KH, bằng 113,2% so với năm 2017.

         - Ước thu ngân sách Nhà nước: 99,220 tỷ đồng, đạt 125,3% KH tỉnh giao, đạt 116,5% kế hoạch huyện phấn đấu, bằng 114,4% so với thực hiện năm 2017.

       - Ước chi Ngân sách địa phương: 729,386 tỷ đồng, đạt 185% KH tỉnh giao, đạt 182,4% kế hoạch huyện phấn đấu, bằng 131,4% so với thực hiện năm 2017. 

        - Tỷ lệ hộ nghèo 1,92%, giảm 0,7% so với năm 2017.

       Mục tiêu trong năm 2019 cụ thể:

       - Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt từ 8% - 8,5%, trong đó: Nông lâm nghiệp - thuỷ sản tăng 3,0%; CN - TTCN - XDCB tăng 11,0%; Dịch vụ tăng  9,0%.

       - Tỷ trọng cơ cấu kinh tế: Nông lâm nghiệp - thuỷ sản chiếm 22,9%, Công nghiệp - TTCN - XDCB chiếm 35,5%, Dịch vụ chiếm 41,6%.

         - Giá trị sản xuất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 193,7 triệu đồng/ha/năm (theo giá hiện hành).

       - Thu nhập bình quân đầu người đạt 45,5 triệu đồng/người/năm.

        - Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt: 1.394,511 tỷ đồng (theo giá hiện hành).

       - Tổng sản lượng cây lương thực có hạt 58.706 tấn.

        - Giá trị sản xuất thủy sản: 569,188 tỷ đồng (theo giá hiện hành).

      - Giá trị sản xuất Công nghiệp: 3.180,830 tỷ đồng (theo giá hiện hành).

       - Giá trị sản xuất XDCB cả năm đạt 1.687,146 tỷ đồng (theo giá hiện hành).

        - Giá trị sản xuất khu vực dịch vụ đạt 2.030,510 tỷ đồng (theo giá hiện hành).

       - Thu ngân sách Nhà nước: Phấn đấu đạt 98,078 tỷ đồng.

        - Tổng chi ngân sách địa phương: 476,576 tỷ đồng.

        - Tỷ lệ hộ nghèo phấn đấu giảm 0,2 % - 0,3%.

        - 90% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; 88% số làng đạt danh hiệu làng văn hóa; 89% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

        Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2018, dự kiến phân bổ dự toán ngân sách năm 2019; Báo cáo đề án phát triển Công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp, làng nghề trên địa bàn huyện đến năm 2010, định hướng đến năm 2025; Báo cáo tình hình bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo kết quả công tác kiểm sát năm 2018, nhiệm vụ, biện pháp thực hiện năm 2019; Báo cáo công tác xét xử năm 2018, nhiệm vụ, biện pháp thực hiện năm 2019; Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng, hoạt động MTTQ và các đoàn thể năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và hoạt động của Ủy ban kiểm tra 2 cấp năm 2018, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019; Chương trình công tác của Ban thường vụ huyện ủy, Ban chấp hành Đảng bộ huyện năm 2019; Báo cáo những công việc Ban Thường vụ Huyện ủy giải quyết giữa 02 kỳ họp BCH đảng bộ huyện.

       Các đại biểu đã tham gia thảo luận, đóng góp vào các bản báo cáo, đề án phát triển của huyện để hoàn thiện các báo cáo, đề án góp phần thực hiện thành công các mục tiêu của huyện đã đề ra.

Description: D:\tin bài\Năm 2018\tháng 11\họp BCH mở rộng\3.JPG

(Đ/c Nguyễn Đăng Túc phát biểu tại Hội nghị)

        Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đăng Túc thông qua những kết quả đã đạt được của tỉnh trong phiên họp BTV tỉnh ủy gần nhất, đồng thời đánh giá cao kết quả đã đạt được trong năm qua của huyện, các chỉ tiêu đều đạt và vượt các mục tiêu đã đề ra của huyện, nền kinh tế thị trường ngày càng phát triển sôi động, nông nghiệp đảm bảo năng suất cao, thực hiện tốt chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, văn hóa xã hội ngày một nâng cao… Đồng chí đề nghị một số vấn đề cần quan tâm trong thời gian tới như: quan tâm hơn nữa đến các vấn đề tiềm ẩn về an ninh nông thôn, tỷ lệ hỏa táng của huyện còn thấp so với tỉnh; Tập trung vào chủ đề của năm 2019 là Môi trường, cần tuyên truyền vận động người dân có trách nhiệm với môi trường, phân loại rác thải đến từng hộ gia đình…Tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý cơ bản và chất lượng với sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; phát huy các làng nghề truyền thống ở địa phương; Khai thác tốt nguồn thu từ đất của địa phương; Chú ý quản lý các tổ chức tín dụng; tập trung các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được, Công tác xây dựng đảng cần đổi mới phương thức hoạt động có hiệu quả, chất lượng hơn.

Description: D:\tin bài\Năm 2018\tháng 11\họp BCH mở rộng\5.JPG

(Đ/c Vũ Minh Hiếu kết luận hội nghị)

          Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy và các ý kiến thảo luận của các đại biểu, đồng chí Bí thư huyện ủy giao nhiệm vụ trọng tâm cho các các đơn vị trong năm 2019: Cần nâng cao các tiêu chí đã đạt, đạt mức cao nhất những tiêu chí khó đạt, tập trung nâng cao đời sống nhân dân từ đó tạo điều kiện để thực hiện các nhiệm vụ khác của huyện. Nông nghiệp vẫn là sản xuất chính, trước mắt tập trung vào sản xuất vụ đông, chỉ đạo sản xuất, chuẩn bị tốt cho sản xuất vụ xuân; Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng trên đất lúa, phòng chống tốt dịch bệnh. Thực hiện tốt đề án phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề trên địa bàn huyện, thực hiện phương châm mỗi làng 01 sản phẩm, chọn nghề phù hợp để nhân cấy ở từng địa phương. Tăng cường quản lý Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực đặc biệt là quản lý đất đai; Đẩy mạnh cải cách hành chính tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp yên tâm đầu tư; Phát huy tốt vai trò của Ban giám sát đầu tư cộng đồng; Làm tốt các dự án đấu giá sử dụng đất ở địa phương; Các xã hoàn thiện các tiêu chí về Nông thôn mới. Trước mắt cần tập trung xây dựng kế hoạch hoạt động cho nhân dân vui tết 2019; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; giải quyết các đơn thư, khiếu nại của công dân; giữ vững an ninh trật tự ở địa phương, Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp 2019-2024; tập trung đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng.

         Hội nghị đã kết thúc thành công tốt đẹp./.

PVD-Phòng VH&TT