Hội liên hiệp Phụ nữ huyện Lương Tài Ra mắt mô hình điểm “làng 3 sạch” tại thôn Lôi Châu

22/06/2017 19:38 Số lượt xem: 683

Sáng 20/6, Hội liên hiệp phụ nữ huyện Lương Tài tổ chức ra mắt mô hình điểm “làng 3 sạch” thôn Lôi Châu, xã An Thịnh. Đây được chọn làm mô hình điểm của huyện.

Ký giao ước thi đua thực hiện mô hình “làng 3 sạch”

         Mô hình “làng 3 sạch” đó là; Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ. Nhằm thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ “Hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Mô hình “làng 3 sạch” được triển khai sâu rộng tới 100% các hộ gia đình trong thôn nhằm cụ thể hóa các tiêu chí của cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” đồng thời tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động, của cán bộ, hội viên phụ nữa, phụ nữ và nhân dân, thông qua thực hiện cuộc vận động góp phần nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

gắn biển “làng 3 sạch” tại thôn Lôi Châu xã An Thịnh

          Các nội dung thiết thực của mô hình đó là; Hướng dẫn các hộ gia đình trong thôn thực hiện cuộc vận động xây dựng “gia đình 5 không 3 sạch” gắn với các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Tổ chức các cuộc tổng vệ sinh đường làng, ngõ, xóm. Phát động các chiến dịch thu gom các chất thải như túi nilon, đồ vật gia dụng bị vứt bỏ tại kênh mương, ngoài đồng ruộng. Phát động các chương trình làm sạch cảnh quan môi trường, trồng cây xanh. Tổ chức các buổi tuyên truyền các hộ gia đình thực hiện mô hình “làng 3 sạch” với các tiêu chí cụ thể, vận động các hộ gia đình phâm loại giác thải ngay tại nguồn. Để tổ chức thực hiện mô hình điểm hiệu quả, đã thành lập ban điều hành, tổ chức ký cam kết với các tổ và gia đình hội viên phụ nữ trên địa bàn trong thực hiện các tiêu chí trong mô hình và gắn biển “làng 3 sạch”

Xuân Cát - Đài PT Lương Tài