HĐND xã Trung Kênh tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021

02/04/2021 14:29 Số lượt xem: 82

Chiều ngày 30/3/2021, HĐND xã Trung Kênh khóa XIX tổ chức kỳ họp thứ 14 tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021, nhằm đánh giá kết quả hoạt động của HĐND xã; nhiệm vụ trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ, phương hướng, một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND xã trong nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự và chỉ đạo kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Đình Văn, Phó Bí thư Thường trực huyện uỷ; Hoàng Văn Trường, Phó chủ tịch HĐND huyện.

Toàn cảnh kỳ họp Tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021.

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, hoạt động của HĐND xã Trung Kênh có nhiều đổi mới, thể hiện rõ vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước, đóng góp tích cực vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm ở địa phương. Trong nhiệm kỳ, HĐND xã đã tổ chức 14 kỳ họp, ban hành 61 Nghị quyết. Các kỳ họp được HĐND xã tổ chức theo đúng trình tự của luật định. Chất lượng các kỳ họp được nâng lên, từ đó đã quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương có trọng tâm, trọng điểm, sát với tình hình thực tế, góp phần vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng nông thôn mới của xã đạt được kết quả cao. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp được đổi mới. Hoạt động giám sát của HĐND xã được triển khai có hiệu quả, tập trung vào những nội dung được cử tri quan tâm, kiến nghị; từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã tiến hành 24 cuộc giám sát, với 30 kiến nghị sau giám sát gửi đến UBND xã và các đối tượng chịu sự giám sát. Kết quả đã giải quyết 29/30 nội dung kiến nghị đạt 96,6%.

Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm tâm thực hiện, góp phần gắn kết mối quan hệ giữa cử tri và đại biểu HĐND. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND xã tổ chức 19 đợt tiếp xúc cử tri với 160 buổi, đã tiếp nhận 324 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được HĐND xã thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Thường trực HĐND thường xuyên đôn đốc UBND xã và các ngành chuyên môn kịp thời xử lý, giải quyết các đơn thư kiến nghị, phản ánh của công dân và thường xuyên theo dõi kết quả giải quyết. Hầu hết các đơn thư kiến nghị, phản ánh đều được các ngành chức năng xem xét, giải quyết đúng quy định, kịp thời, trung bình hàng năm đạt tỷ lệ trên 90%.

Việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn theo Nghị quyết số 85/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội được HĐND xã thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Các chức danh được lấy phiếu tín nhiệm đều đạt số phiếu tín nhiệm cao và tín nhiệm.

Tham luận tại kỳ họp, các đại biểu tập trung thảo luận nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri của các tổ đại biểu HĐND; hoạt động giám sát; việc theo dõi, đôn đốc thực hiện các kết luận sau giám sát, chất vấn, giải trình, thực hiện trả lời ý kiến cử tri…

 

Ông Nguyễn Gia Ngư - Bí thư Chi bộ thôn Hoàng Kênh tham luận tại kỳ họp.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí  Nguyễn Đình Văn, Phó Bí thư Thường trực huyện uỷ ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của HĐND xã Trung Kênh trong nhiệm kỳ 2016-2021, đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020, tạo tiền đề để tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Đồng thời đề nghị xã Trung Kênh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch Covid-19 có hiệu quả, vừa triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội. Tiếp tục rà soát, xây dựng lộ trình hoàn thành các tiêu chí, phấn đấu trở thành đô thị loại V theo kế hoạch; Chỉ đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn…..

Đ/c Nguyễn Đình Văn, Phó Bí thư Thường trực huyện uỷ phát biểu tại kỳ họp Tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021.

Nhân dịp này, 03 tập thể và 08 cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động của HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021 được tặng Giấy khen.

Các Đ/c Lãnh đạo xã trao giấy khen cho tập thể và các cá nhân có thành tích trong nhiệm kỳ 2016-2021.

Thanh Hà - HĐND huyện