HĐND xã Trung Kênh tổ chức kỳ họp bất thường về công tác cán bộ

03/07/2019 08:14 Số lượt xem: 244

Chiều ngày 27/6/2019, tại Hội trường UBND xã, Hội đồng nhân dân xã Trung Kênh khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 8 (kỳ họp bất thường) về công tác cán bộ

Toàn cảnh kỳ họp thứ 8 (kỳ họp bất thường) HĐND xã

          Dự, chỉ đạo kỳ họp có các đồng chí Đoàn Văn Mạnh, Phó chủ tịch Thường trực HĐND huyện; Đ/c Trần Xuân Nhiên, Phó Chủ tịch UBND huyện; tham dự kỳ họp còn có lãnh đạo một số phòng, ban của huyện; đại biểu HĐND huyện bầu tại xã; Lãnh đạo Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các ông, bà đại biểu HĐND xã.

          Tại kỳ họp, HĐND xã đã thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021, đối với bà Nguyễn Thị Nga, nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định.

Đ/c Đoàn Văn Mạnh - Phó Chủ tịch TT.HĐND huyện tặng hoa, chúc mừng đ/c Nguyễn Thị Nga

          Cũng tại kỳ họp, đã Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã, đối với ông Hà Văn Thắng; thực hiện quy trình bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã, đối với ông Đỗ Văn Hà, Đảng ủy viên, Chủ tịch UBMTTQ xã; tờ trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021, đối với ông Hà Văn Thắng; tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Pháp chế HĐND xã, đối với ông Đỗ Văn Hà; tờ trình về việc bầu bổ sung chức danh Trưởng Ban Pháp chế HDND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021, đối với bà Đinh Thị Tuyết, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã.

Đ/c Phạm Văn Vy - Chủ tịch UBND xã thông qua trình tờ trình giới thiệu nhân sự để bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã.

          Việc kiện toàn các chức danh đã được kỳ họp tiến hành bỏ phiếu với tỷ lệ phiếu bầu đạt cao. Thông qua việc kiện toàn các chức danh Lãnh đạo tại xã Trung Kênh, nhằm chọn ra cán bộ lãnh đạo phù hợp với trình độ, năng lực để tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần cùng nhân dân và cán bộ xã Trung Kênh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tại địa phương.

Các đồng chí Lãnh đạo huyện tặng hoa, chúc mừng các đ/c được kiện toàn mới.

                    Sau ½ ngày làm việc khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 8 (kỳ họp bất thường), Hội đồng nhân dân xã Trung Kênh khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành nội dung chương trình đã đề ra./.

Thanh Hà - HĐND huyện