HĐND xã Lai Hạ tổ chức kỳ họp thứ 8

19/07/2019 14:05 Số lượt xem: 94

Sáng ngày 18/7/2019, xã Lai Hạ đã tổ chức kỳ họp thứ 8 HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

         Đồng chí Hoàng Văn Trường, Phó chủ tịch HĐND huyện dự và trực tiếp chỉ đạo kỳ họp; dự kỳ họp còn có các ông, bà trong Tổ đại biểu HĐND huyện bầu tại khu vực Lai Hạ - Minh Tân; các đồng chí Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, Trưởng các ngành, đoàn thể xã, Bí thư chi bộ, Trưởng các thôn, Hiệu trưởng các nhà trường trên địa bàn và các ông, bà là đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2016-2021.

          Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe, thảo luận và tham gia chất vấn các vấn đề được nêu trong một số báo cáo quan trọng như: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và sự chỉ đạo điều hành của UBND xã 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2019; báo cáo quyết toán thu - chi ngân sách Nhà nước xã năm 2018; báo cáo kết quả hoạt động của HĐND 6 tháng đầu năm 2019; báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8 HĐND xã khóa XIX; thông báo của UBMTTQ xã tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2019 cùng một số nội dung quan trọng khác. ….

          Theo đó, từ đầu năm đến nay tình hình kinh tế - xã hội của địa phương có nhiều khởi sắc và phát triển ổn định trên các lĩnh vực. Kết quả thu ngân sách xã 6 tháng đầu năm ước thực hiện đạt gần 11,560 tỷ đồng, đạt 83% kế hoạch năm. Công tác quản lý đất đai, xây dựng và môi trường được chỉ đạo chặt chẽ. Đến nay, các công trình xây dựng đang thi công trên địa bàn xã như nhà văn hóa 2 thôn Lai Hạ và Bồng Lai cơ bản đạt từ 80%-95% khối lượng. Công trình UBND xã và các công trình phù trợ nhà văn hóa thôn Văn Phạm đã hoàn thành xong, trong tháng 7 này sẽ khánh thành và đưa vào sử dụng.… Từ đó phấn đấu từng bước nâng cao chất lượng các công trình phục vụ dân sinh. Ngoài những kết quả trên, lĩnh vực văn hóa xã hội cũng luôn được cấp ủy, chính quyền xã Lai Hạ quan tâm chú trọng, chăm lo tốt cho các gia đình chính sách, hộ người có công, đồng thời thực hiện tốt vấn đề giải quyết việc làm, đảm bảo tốt công tác an sinh xã hội; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác quốc phòng, quân sự địa phương được thực hiện tốt.  Với những kết quả đó, tại kỳ họp HĐND xã tiếp tục đề ra những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong năm 2019.

          Kỳ họp cũng đã dành thời gian để các đại biểu thảo luận tại hội trường và các ý kiến, kiến nghị tại kỳ họp đã được Lãnh đạo UBND xã trả lời, làm rõ.

           Tại kỳ họp, Phó Chủ tịch HĐND huyện Hoàng Văn Trường đã thông báo nhanh kết quả kỳ họp thứ 10 HĐND huyện Lương Tài khóa XIX. Đồng thời, ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động của HĐND, UBND xã trong 6 tháng đầu năm 2019 và đề nghị thời gian tới, xã Lai Hạ tiếp tục quan tâm tranh thủ các nguồn lực của tỉnh, huyện và nhân dân phấn đấu duy trì, giữ vững các chỉ tiêu tiêu chí nông thôn mới; tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng có giá trị kinh tế cao trên cùng diện tích đất; có giải pháp quan tâm tạo điều kiện để doanh nghiệp và nhân dân phát triển kinh tế ổn định và có thu nhập cao. Quản lý chặt chẽ đất đai, đất công ích, hoa lợi công sản, đảm bảo thu ngân sách đạt và vượt kế hoạch huyện giao; đảm bảo ổn định tình hình chính trị trật tự an toàn xã hội, quốc phòng địa phương….

          Kỳ họp thứ 8 HĐND xã Lai Hạ đã xem xét, thảo luận, thông qua các Nghị quyết và thành công tốt đẹp./.

Thanh Hà - HĐND huyện