HĐND huyện Lương Tài tổ chức kỳ họp thứ 15 khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

23/12/2020 16:20 Số lượt xem: 207
Sáng ngày 22/12/2022 tại Trung tâm VH-TT huyện; HĐND huyện khai mạc kỳ họp thứ 15 khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021

(Toàn cảnh kỳ họp)
        Dự kỳ họp ở tỉnh có đồng chí Nguyễn Hạnh Chung: Tỉnh Ủy viên- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Vũ Minh Hiếu: Ủy viên BTV Tỉnh ủy- Trưởng ban Nội chính tỉnh ủy; ở huyện có đ/c Nguyễn Đình Văn: Phó Bí thư TT huyện ủy; đ/c Lê Tuấn Hồng: Tỉnh Ủy viên-Phó Bí thư huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện; các đ/c thường vụ huyện ủy, thường trực, lãnh đạo HĐND, UBND; các ông, bà HĐND huyện, đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp, cơ quan của tỉnh đóng trên địa bàn huyện, ở xã, thị trấn có các đ/c Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND.
Sau bài khai mạc của đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện, kỳ họp đã được nghe đ/c Phạm Thanh Hải: Phó Chủ tịch TT UBND huyện trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và sự điều hành của UBND huyện năm 2020; kế hoạch phát triển kinh tế xã - hội năm 2021. Năm 2020 tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 4,8%, trong đó: Nông lâm nghiệp - Thủy sản tăng 7,4%; Công nghiệp - TTCN - XDCB tăng 3,5%; dịch vụ tăng 4,6% so với năm 2019; Giá trị XDCB ước đạt 1.544,29 tỷ đồng, đạt 79,9% KH, bằng 104,5% so với năm 2019; Ước thu ngân sách Nhà nước: 180,848 tỷ đồng, đạt 110,6% kế hoạch, bằng 75,3% so với thực hiện năm 2019. Ước chi Ngân sách địa phương: 888,486tỷ đồng, đạt 162,02% kế hoạch huyện phấn đấu, bằng 91,61% so với thực hiện năm 2019.  Tỷ lệ hộ nghèo 1,43%, giảm 0,5% so với năm 2019.
                 Xây dựng nông thôn mới: Huyện đạt chuẩn NTM năm 2019 và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì.
              Năm 2020, có 31.952/33.993 gia đình đăng ký đạt GĐVH (đạt 94%), 101/101 thôn đăng ký đạt LVH (đạt 100%) và 113/113 các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký đạt chuẩn văn hóa (đạt 100%). Năm 2020 toàn huyện có 30.560/33.993 gia đình đạt danh hiệu GĐVH (đạt 89,9%); 92/101 thôn đạt danh hiệu LVH (đạt 91%); 108/113 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa (đạt 95,5%), có 1.010 đám cưới, 591 đám tang, trong đó có 262 đám tang hỏa táng, điện táng (đạt 44,3%). So với năm 2019 tăng 3,6%.
Công tác giáo dục đào tạo: Duy trì chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn. Năm học 2019-2020, thi học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa bậc trung học đạt kết quả cao. Cụ thể: kỳ thi học sinh giỏi THPT có 62 học sinh đạt giải (03 giải Nhất, 21 giải Nhì, 19 giải Ba, 19 giải Khuyến khích); Bậc THCS có 58 học sinh đạt giải (03giải Nhất, 22 giải Nhì, 19 giải Ba, 14giải Khuyến khích), xếp hạng chung đứng thứ nhất tỉnh.
               Công tác tiếp dân: Trụ sở tiếp công dân huyện, các ngành và UBND các xã, thị trấn đã tiếp 299 lượt công dân đến KN, TC, kiến nghị và phản ánh 132 vụ việc, không có đoàn đông người. Công tác giải quyết đơn thư KNTC:UBND huyện, UBND các xã, thị trấn đã tiếp nhận 191 đơn, qua phân loại có 174 đơn thuộc thẩm quyền (khiếu nại 03 đơn, tố cáo 08 đơn, kiến nghị 163 đơn); giảm 07 đơn so với năm 2019; đã giải quyết 165/174 đơn, đạt 94,83%. Cụ thể: UBND Huyện và các ngành đã giải quyết 34/36 đơn, đạt 94,44%; UBND các xã, thị trấn giải quyết 131/138, đạt 94,9%.
Tình hình an ninh nông thôn: Cơ bản ổn định, An toàn giao thông, TTXH: Chỉ đạo thường xuyên tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; tổ chức 599 ca tuần tra kiểm soát giao thông, lập 998 biên bản vi phạm, tạm giữ 423 phương tiện vi phạm, 575 giấy tờ xe các loại, tước 108 giấy phép lái xe, thông báo vi phạm 150 trường hợp, xử lý hành chính 860 trường hợp, thu nộp NSNN 1.029.450.000 đồng; Xảy ra 03 vụ tai nạn giao thông, 04 người chết (giảm 01 vụ so với 2019);
Phương hướng các chỉ tiêu năm 2021. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt từ 7,5%, trong đó: Nông - Lâm nghiệp - thuỷ sản tăng 3%; CN - TTCN - XDCB tăng 9,1%; Dịch vụ tăng 9,5%. Tỷ trọng cơ cấu kinh tế: Nông - Lâm nghiệp - thuỷ sản chiếm 22%, Công nghiệp - TTCN - XDCB chiếm 34,1%, Dịch vụ chiếm 43,9%.  Giá trị sản xuất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 167,9 triệu đồng/ha/năm (theo giá hiện hành). Thu nhập bình quân đầu người đạt 53,84 triệu đồng/người/năm. Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt: 1.375,7 tỷ đồng (theo giá hiện hành). Tổng sản lượng cây lương thực có hạt 58.094 tấn. Giá trị sản xuất thủy sản: 587,2 tỷ đồng (theo giá hiện hành). Giá trị sản xuất công nghiệp: 2.965,9 tỷ đồng (theo giá hiện hành). Giá trị sản xuất XDCB cả năm đạt 1.698,7 tỷ đồng (theo giá hiện hành). Giá trị sản xuất khu vực dịch vụ đạt 2.366,1 tỷ đồng (theo giá hiện hành). Thu ngân sách Nhà nước đạt 212,4 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 0,1%. 95 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; 90% số làng đạt danh hiệu làng văn hóa; 89% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa.
Tại hội nghị còn thông qua các bản báo cáo báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách huyện năm 2021; báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 và xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2021; Tờ trình điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất và công tác bảo vệ môi trường năm 2020, nhiệm vụ năm 2021; Báo kết quả công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội năm 2020, nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021, Báo cáo của các ngành Tòa án Nhân dân huyện, Viện kiểm sát nhân dân; Thông báo của Ủy ban MTTQ huyện tham gia xây dựng giám sát chính quyến năm 2020, những ý kiến, kiến nghị của MTTQ đối với HĐND, UBND; Các báo cáo của thường trực HĐND. Chương trình công tác của UBND huyện năm 2021. Các báo cáo thẩm tra của các ban HĐND huyện…
        Nội dung công tác cán bộ, HĐND huyện kỳ họp thứ 15 khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức các quy trình cho thôi tham gia HĐND đối với đồng chí Vũ Minh Hiếu.  
        Sau một ngày làm việc kỳ họp HĐND huyện Lương Tài lần thứ 15, khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021 đã thành công tốt đẹp./.

XT. Phòng VH&TT