HĐND huyện Lương Tài tổ chức kỳ họp thứ 13 khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

20/12/2019 07:49 Số lượt xem: 188

Sáng ngày 19/12/219 tại Trung tâm VH-TT huyện; HĐND huyện khai mạc kỳ họp thứ 13 khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021.

 

Description: D:\tin bài\Năm 2019\tháng 12\HĐND\1.png

(toàn cảnh kỳ họp)

        Dự kỳ họp ở tỉnh có đồng chí đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh; ở huyện có đ/c Vũ Minh Hiếu: Tỉnh ủy viên- Bí thư huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện, đ/c Nguyễn Đình Văn: Phó Bí thư huyện ủy; đ/c Lê Tuấn Hồng: Phó Bí thư huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện; các đ/c thường vụ huyện ủy, thường trực, lãnh đạo HĐND, UBND; các ông, bà HĐND huyện, đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp, cơ quan của tỉnh đóng trên địa bàn huyện, ở xã, thị trấn có các đ/c Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND.

        Sau bài khai mạc của đồng chí Bí thư- Chủ tịch HĐND huyện, kỳ họp đã được nghe đ/c Phạm Thanh Hải: Phó Chủ tịch TT UBND huyện trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và sự điều hành của UBND huyện năm 2019; kế hoạch phát triển kinh tế xã - hội năm 2020. Năm 2019 tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,6%, trong đó: Nông lâm nghiệp - Thủy sản tăng 2,8%; Công nghiệp - TTCN - XDCB tăng 13,2%; dịch vụ tăng 8,9%; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 46,2 triệu đồng/người/năm. Giá trị sản xuất XDCB ước đạt 1.298,073 tỷ đồng, đạt 93,1% KH, bằng 97,7% so với năm 2018; Ước thu ngân sách Nhà nước: 105,805 tỷ đồng, đạt 133,6% KH tỉnh giao, đạt 124,2% kế hoạch huyện phấn đấu, bằng 122% so với thực hiện năm 2018. Ước chi Ngân sách địa phương: 740,632 tỷ đồng, đạt 187,9% KH tỉnh giao, đạt 185,2% kế hoạch huyện phấn đấu, bằng 133,4% so với thực hiện năm 2018.  Tỷ lệ hộ nghèo 1,93%, giảm 0,7% so với năm 2018.

           Xây dựng nông thôn mới: Toàn huyện có 13 xã đạt 19/19 tiêu chí, trong đó: 11 xã được công nhận đạt chuẩn NTM  trước năm 2019, 02 xã (Phú Lương, Bình Định) đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị đạt chuẩn NTM.

        Đối với huyện NTM toàn huyện đạt 7/9 tiêu chí nông thôn mới  gồm các tiêu chí: Giao thông, thủy lợi, điện, y tế, văn hóa, giáo dục, sản xuất, 2 tiêu chí quy hoạch, môi trường phấn đấu hoàn thành cuối năm 2019 và hoàn thiện hồ sơ xét công nhận huyện Nông thôn mới.

         Năm 2019, có 31.999/32.730 gia đình đăng ký đạt GĐVH (đạt 98%), 101/101 thôn đăng ký đạt LVH (đạt 100%) và 116/116 các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký đạt chuẩn văn hóa năm 2019 (đạt 100%). Năm 2019 ước đạt có 31.100/32.730 (đạt 95%) gia đình đạt GĐVH (tăng 4,7% so với năm 2018); có 91/101 thôn được công nhận Làng văn hóa (đạt 90%) giảm 0,3% so với năm 2018; có 110/113 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa (đạt 97,3%) tăng 3,3% so với năm 2018.

         Kết quả đánh giá ứng dụng CNTT trên địa bàn huyện năm 2019: Đối với các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp: Xếp loại Tốt: 9/17= 53% . Xếp loại khá: 8/17=47%. Đối với các xã, thị trấn: Xếp loại Tốt: 5/14=35,7%. Xếp loại Khá: 9/14=64,3%.

        Công tác giáo dục đào tạo: Tập trung đẩy mạnh các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm học 2018 - 2019; cơ sở vật chất, trang thiết bị trong các nhà trường được tăng cường; chất lượng các kỳ thi học sinh giỏi có chuyển biến: 15 giải quốc gia (huy chương Đồng cuộc thi Tìm kiến tài năng Toán học trẻ Việt Nam, 01 giải Nhì, 02 giải Ba, 11 giải Khuyến khích); 115 giải cấp tỉnh, cụ thể 10 giải nhất, 42 giải nhì, 33 giải ba, 30 giải khuyến khích, xếp loại chung đứng thứ nhất tỉnh; 02 học sinh tiểu học đạt giải Quốc Gia Hội thi Trạng nguyên tiếng việt ( 01 giải Nhất, 01 giải khuyến khích), 01 học sinh trường THPT Lương Tài đạt giải Nhất sân chơi Đất hochj Kinh Bắc năm 2019.

          Phương hướng các chỉ tiêu năm 2020. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8%, trong đó: Nông lâm nghiệp - thuỷ sản tăng 2,6%; CN - TTCN - XDCB tăng 12%; Dịch vụ tăng 8,6%. Tỷ trọng cơ cấu kinh tế: Nông lâm nghiệp - thuỷ sản chiếm 21,1%, Công nghiệp - TTCN - XDCB chiếm 38%, Dịch vụ chiếm 40,9%. Giá trị sản xuất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 160,7 triệu đồng/ha/năm (theo giá hiện hành). Tỷ lệ hộ nghèo phấn đấu giảm 0,1 % - 0,3%. 90% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; 88% số làng đạt danh hiệu làng văn hóa; 89% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

          Tại hội nghị còn thông qua các bản báo cáo báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách huyện năm 2020; báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất và công tác bảo vệ môi trường năm 2019, nhiệm vụ năm 2020; Báo kết quả công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội năm 2019, nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Tờ trình thông qua  Quy hoạch vùng huyện Lương Tài đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, Báo cáo của các ngành Tòa án Nhân dân huyện, Viện kiểm sát nhân dân; Thông báo của Ủy ban MTTQ huyện tham gia xây dựng giám sát chính quyến năm 2019, những ý kiến, kiến nghị của MTTQ đối với HĐND, UBND; Các báo cáo của thường trực HĐND. Chương trình công tác của UBND huyện năm 2020. Các báo cáo thẩm tra của các ban HĐND huyện…

Description: D:\tin bài\Năm 2019\tháng 12\HĐND\2.png

(Lãnh đạo huyện chúc mừng đ/c Đoàn Văn Mạnh thôi giữ chức Phó chủ tịch TT HĐND để đảm nhiệm chức vụ mới)

         Nội dung công tác cán bộ, HĐND huyện kỳ họp thứ 13 khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch TT HĐND đối với đồng chí Đoàn Văn Mạnh.  

          Kỳ họp HĐND huyện Lương Tài lần thứ 13, khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021 đã thành công tốt đẹp./.

 

XT. Phòng VH&TT