Giám sát thực hiện nghị quyết 03 của BTV Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an toàn thực phẩm”

22/05/2019 09:21 Số lượt xem: 181

Sáng ngày 20/05, Đoàn giám sát của Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Phương Mai – TUV – Phó trưởng ban TT Ban tuyên giáo Tỉnh ủy – Trưởng đoàn, đã tiến hành giám sát thực hiện nghị quyết số 03 của BTV Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an toàn thực phẩm” tại 2 xã Trừng Xá, Minh Tân. Đi cùng đoàn có đồng chí Trần Xuân Nhiên – Phó Chủ tịch UBND huyện Lương Tài.

       Đoàn đã kiểm tra việc triển khai nghị quyết, thành lập và kiện toàn ban chỉ đạo ATTP, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định pháp luật về ATTP, công tác tuyên truyền, vận động thực hiện nghị quyết. Tại các xã đoàn đã được nghe báo cáo về tình hình thực hiện nghị quyết cụ thể như: Đảng ủy 2 xã đã nghiêm túc triển khai, quán triệt việc thực hiện nghị quyết đến các cấp ủy chi bộ, các ngành liên quan đảm bảo nội dung và thời gian quy định. 100% chi bộ khối nông thôn của 2 xã đã xây dựng và ban hành nghị quyết lãnh đạo về thực hiện nghị quyết số 03-NQ/TU. UBND xã cũng đã thành lập Ban chỉ đạo ATTP, đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện, kế hoạch kiểm tra, giám sát và tổ chức kiểm tra giám sát ATTP trên địa bàn xã, đặc biệt trong các dịp tết nguyên đán, lễ hội đầu năm, tết trung thu, kiểm tra bếp ăn tập thể. Tiếp nhận và tuyên truyền gần 200 lượt trên phương tiện thông tin đại chúng. Treo 15 băng rôn vượt đường, 05 đĩa CD về tuyên truyền ATTP. Số đợt thanh kiểm tra, định kỳ của 2 xã đạt 49 lượt; số cơ sở, số hộ gia đình được kiểm tra, giám sát định kỳ là 67 lượt; số đợt thanh tra kiểm tra đột xuất 06 đợt; số cơ sở vi phạm đã nhắc nhở 09 lượt cơ sở. Nội dung vi phạm chủ yếu không có giấy tập huấn kiến thức về ATTP, không có giấy khám sức khỏe định kỳ theo quy định về ATTP.

       Đồng chí Nguyễn Phương Mai – TUV – Phó trưởng ban TT Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, đã ghi nhận sự nỗ lực của lãnh đạo 2 xã và toàn dân trong việc thực hiện nghị quyết. Đánh giá cao công tác chuẩn bị, công tác thanh tra, kiểm tra trong các dịp cao điểm đảm bảo ATTP; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đến toàn thể nhân dân. Đồng thời đồng chí nhấn mạnh cần cụ thể hóa công tác tuyên truyền, có các bài viết phản ánh tình hình trên địa bàn xã. Giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đoàn thể, từng đồng chí trong ban chỉ đạo liên ngành để thực hiện tốt nghị quyết và đưa nghị quyết vào cuộc sống. Việc thực hiện tốt nghị quyết cũng là tiền đề để Bắc Ninh hoàn thành đề án “Bắc Ninh phấn đấu không còn thực phẩm bẩn”.

         Về các đề xuất kiến nghị đồng chí Trưởng đoàn cũng tiếp thu và gửi BTV Tỉnh ủy xem xét giải quyết những khó khăn ở cở sở.

Đăng Tiến