Diễn Tập Chiến Đấu Phòng xã Bình Định năm 2018

28/11/2018 14:10 Số lượt xem: 211

Trong hai ngày 26-27/11/2018 Huyện ủy – HĐND - UBND huyện Lương Tài chỉ đạo tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ tại xã Bình Định năm 2018

Description: D:\tin bài\Năm 2018\tháng 11\diễn tập BĐ\1.png

(Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thị Hà phát biểu khai mạc)

        Dự diễn tập ở tỉnh có đồng chí Nguyễn Đức Thông- Phó tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, các đồng chí cán bộ, lãnh đạo các phòng ban Bộ CHQS tỉnh; ở huyện có đồng chí Nguyễn Thị Hà: Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện- Trưởng BCĐ diễn tập huyện, đ/c Đoàn Văn Mạnh: Ủy viên BTV huyện ủy- Phó Chủ tịch TT HĐND huyện, đ/c Phạm Thanh Hải: Ủy viên BTV huyện ủy- Phó Chủ tịch TT UBND huyện, các đồng chí thường vụ huyện ủy, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn, thể của huyện, các đồng chí trong ban chỉ đạo, ban tổ chức, tổ đạo diễn, tổ đảm bảo; các thành phần tham gia diễn tập xã Bình Định.

Description: D:\tin bài\Năm 2018\tháng 11\diễn tập BĐ\2.png

 

          Nội dung diễn tập năm 2018 trên địa bàn xã Bình Định gồm có các giai đoạn chuyển xã vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng, an ninh; chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Giai đoạn sau tổ chức chiến đấu phòng thủ, giai đoạn cuối là thực hành chiến đấu.

Description: D:\tin bài\Năm 2018\tháng 11\diễn tập BĐ\3.png

(Thực hành chiến đấu)

       Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Bình Định là hình thức huấn luyện cao nhất nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, quản lý điều hành của chính quyền, nêu cao vai trò tham mưu của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến; Diễn tập chiến đấu phòng xã Bình Định mang mật danh DT-18 diễn theo đạo, đạo theo diễn thực hành chiến đấu phòng thủ bảo vệ địa phương theo nghị quyết số 28- NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ chính trị “Về tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”.

         Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Bình Định đã tổ chức thành công đảm bảo về con người và vật chất không có sự cố trong diễn tập xẩy ra.

Description: D:\tin bài\Năm 2018\tháng 11\diễn tập BĐ\4.png

(Khen thưởng)

        Tại buổi tổng kết Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Bình Định đã có nhiều tập thể, cá nhân đã được UBND huyện, UBND xã Bình Định khen thưởng, động viên kịp thời./.

XT- Phòng VH&TT