Diễn Tập Chiến Đấu Phòng thủ tại xã Lâm Thao năm 2019

21/11/2019 15:47 Số lượt xem: 235

Trong hai ngày 18-19/11/2019 Huyện ủy – HĐND - UBND huyện Lương Tài chỉ đạo tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ tại xã Lâm Thao năm 2019.

Description: D:\tin bài\Năm 2019\Tháng 11\Lâm Thao\1.png

(toàn cảnh)

        Dự diễn tập ở tỉnh có đồng chí lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các đồng chí cán bộ, lãnh đạo các phòng ban Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; ở huyện có đồng chí Lê Tuấn Hồng: Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện- Trưởng BCĐ diễn tập huyện, đ/c Phạm Thanh Hải: Ủy viên BTV huyện ủy- Phó Chủ tịch TT UBND- Phó BCĐ diễn tập huyện, đ/c Hoàng Văn Trường- Phó Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí thường vụ huyện ủy, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn, thể của huyện, các đồng chí trong ban chỉ đạo, ban tổ chức, tổ đạo diễn, tổ đảm bảo; các thành phần tham gia diễn tập xã Lam Thao .

          Nội dung diễn tập năm 2019 trên địa bàn xã Lâm Thao gồm có các giai đoạn tổ chức diễn tập vận hành cơ chế tại trụ sở UBND xã Lâm Thao, thực binh gồm có Trung đội dân quân chiến đấu phối hợp với Công an xã bảo vệ mục tiêu có gây rối, bạo loạn: tại Trung tâm Y tế xã; Phòng tránh đánh trả địch tấn công hỏa lực; Trung đội dân quân chiến đấu phục kích.

Description: D:\tin bài\Năm 2019\Tháng 11\Lâm Thao\2.png

(thực binh Phòng tránh đánh trả địch tấn công hỏa lực)

       Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Lâm Thao là hình thức huấn luyện cao nhất nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, quản lý điều hành của chính quyền, nêu cao vai trò tham mưu của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến; Diễn tập chiến đấu phòng xã Lâm Thao mang mật danh DT-19 diễn theo đạo, đạo theo diễn thực hành chiến đấu phòng thủ bảo vệ địa phương theo nghị quyết số 28- NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ chính trị “Về tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”.

         Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Lâm Thao đã tổ chức thành công đảm bảo về con người và vật chất không có sự cố trong diễn tập xẩy ra.

Description: D:\tin bài\Năm 2019\Tháng 11\Lâm Thao\3.png

(khen thưởng)

        Tại buổi tổng kết Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Lâm Thao đã có nhiều tập thể, cá nhân đã được UBND huyện, UBND xã Lâm Thao khen thưởng, động viên kịp thời./.

                                                                                

XT.Phòng VH&TT