BCHQS huyện tổng kết công tác Quốc phòng địa phương năm 2019 triển khai nhiệm vụ năm 2020

06/01/2020 08:21 Số lượt xem: 191

Ngày 02/01/2020,  Ban Chỉ huy quân sự huyện Lương Tài tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng địa phương năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. 

      Về dự hội nghị, ở tỉnh có đồng chí Đại tá Nguyễn Hoài Nam: Phó chính ủy - Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; ở huyện có đồng chí Vũ Minh Hiếu: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lê Tuấn Hồng: Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch hội đồng NVQS huyện, các Đ/c Lãnh đạo HĐND, lãnh đạo UBND huyện; các Đ/c hội đồng NVQS huyện, thủ trưởng một số phòng, ban của huyện, ở xã, thị trấn các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, các đồng chí Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự; các đồng chí Trưởng các đơn vị tự vệ đã về dự đông đủ.

(Toàn cảnh hội nghị)

        Tại hội nghị đồng chí Đỗ Danh Tiến -Ủy viên BTV- Chỉ huy trưởng, Ban Chỉ huy quân huyện báo cáo kết quả thực hiện công tác Quốc phòng địa phương năm 2019, Phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Năm 2019 được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND-UBND tỉnh, Thủ trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, mà trực tiếp là Huyện uỷ, UBND huyện; sự phối, kết hợp chặt chẽ giữa các ban ngành của huyện, cùng với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, chủ động khắc phục khó khăn, lực lượng vũ trang huyện đã tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác quốc phòng địa cụ thể: Đơn vị đã đẩy mạnh phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới góp phần phát triển kinh tế xã hội và củng cố quốc phòng an ninh trên địa bàn, tăng cường công tác giáo dục quốc phòng an ninh cho các đối tượng; đã tham mư­­­­u cho Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh huyện, đã cử 23 đồng chí tham gia bồi dưỡng KTQP&AN đối tượng đối tượng 03, tổ chức lớp bồi dưỡng KTQP&AN cho 150 cán bộ đối tượng 4 và chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức bồi dưỡng cho 300 cán bộ đối tượng 4 theo phân cấp. Về xây dựng nền quốc phòng toàn dân thế trận Quốc phòng toàn dân kết hợp với thế trận an ninh nhân dân,đã quán triệt thực hiện Nghị định, Quyết định, Mệnh lệnh, Chỉ thị của cấp trên; duy trì nghiêm chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu, phòng chống giảm nhẹ thiên tai- tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ, tổ chức luyện tập các phương án chiến đấu bảo vệ cơ quan, chủ động phối hợp với Công an, các đơn vị đóng quân trên địa bàn tổ chức tuần tra canh gác, nắm chắc tình hình, tham m­­ưu xử lý kịp thời mọi tình huống góp phần giữ vững ANCT, TTATXH. Tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện ra Chỉ thị, ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, chỉ đạo 02 xã Mỹ Hương và Lâm Thao tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ xã năm 2019. Đặc biệt đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 30 năm ngày Quốc phòng toàn dân, 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

        Trong công tác tuyển quan năm 2019 BCH quân sự huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chặt chẽ quy trình công tác tuyển trọn và gọi công dân nhập ngũ, bảo đảm công khai công bằng, dân chủ đúng luật. Chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức đăng ký công dân sẵn sàng nhập ngũ kết quả được 702 công dân. Tổ chức lễ giao nhận quân năm 2019 trang trọng, bàn giao 168 công dân cho các đơn vị nhận quân hoàn thành 100% chỉ tiêu trên giao bảo đảm nhanh gọn, an toàn.

         Từ những kết quả những kết quả đã đạt được trong năm 2019 Ban chỉ huy quân sự huyện cũng đề ra phương hướng nhiệm vụ Quốc phòng địa phương năm 2020. Cấp uỷ, chính quyền các cấp từ huyện đến cơ sở tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Luật DQTV, Luật GD quốc phòng an ninh, Luật NVQS, Pháp lệnh về lực lượng DBĐV, Pháp lệnh về bảo vệ công trình Quốc phòng, khu quân sự, các Nghị định của Chính phủ về công tác Quốc phòng, nghị quyết, chỉ thị của Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện về nhiệm vụ QP, QSĐP năm 2019. Đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng giáo dục Quốc phòng và An ninh. Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh, tổ chức xây dựng lực lượng DQTV, DBĐV theo quy định của pháp luật.Pháp huy cả hệ thống chính trị, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân năm 2020.

        Phát biểu tại hội nghị đồng chí Lê Tuấn: Chủ tịch UBND huyện- Chủ tịch hội đồng NVQS huyện đã ghi nhận những kết quả đã đạt được của lực lượng vũ trang huyện trong năm 2019 và chỉ ra một số điểm còn hạn chế cần khắc phục trong năm 2020. Đồng chí cũng  giao nhiệm vụ cho Ban Chỉ huy Quân sự huyện trong thời gian tới cần tiếp tục làm tốt việc triển khai có hiệu quả công tác xây dựng lực lượng và thường trực sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện, tổ chức huấn luyện các lực lượng đảm bảo yêu cầu về thời gian lực lượng quân số tham gia và chất lượng huấn luyện, thường xuyên củng cố  xây dựng đơn vị từ Ban Chỉ huy Quân sự huyện đến Ban Chỉ huy Quân sự xã, thị trấn đảm bảo đúng đủ về số lượng; và trước mắt tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị chu đáo nguồn giao quân năm 2020,  hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân với chất lượng cao; tiếp tục làm tốt công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, công tác hậu cần chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội, đổi mới nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng tiếp tục giải quyết kịp thời các chế độ theo các quy định của nhà nước. Đặc biệt xây dựng kế hoạch phối hợp với Công an huyện tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa đảm bảo an toàn, an ninh trật tự.

           

           Tại hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng địa phương năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 đã có nhiều tập thể cá nhân được Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Chủ tịch UBND huyện khen thưởng.

XT. Phòng VH&TT huyện