Ban thường vụ Huyện ủy Lương Tài: Làm việc với tập thể Ban chấp hành Đảng bộ xã Mỹ Hương

28/08/2017 10:38 Số lượt xem: 522

Thực hiện chương trình công tác của Ban thường vụ Huyện ủy. Chiều 24/8, đoàn công tác của huyện do đồng chí Vũ Minh Hiếu, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tập thể Ban chấp hành Đảng bộ xã Mỹ Hương. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Đình Văn, Phó bí thư TT Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Thị Hà - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND Huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo các ngành của của huyện.

         

Toàn cảnh buổi làm việc

       Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Mỹ Hương đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, công tác xây dựng Đảng của xã 8 tháng đầu năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2017. Theo đó, trong 8 tháng đầu năm 2017, xã Mỹ Hương đã lãnh, chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu kế hoạch của năm đề ra; trong đó sản xuất nông nghiệp gieo trồng được gần 504 ha, năng suất lúa vụ xuân đạt bình quân 61 tạ/ha, chăn nuôi phát triển mạnh với tổng đàn vật nuôi gần 14.000 con và khai thác có hiệu quả 26 ha diện tích nuôi trồng thủy sản, sản lượng thủy sản ước đạt 60 tạ/ha. Công tác giao thông, thủy lợi, xây dựng cơ bản tiếp tục được quan tâm; công tác quản lý đất đai được chú trọng; hoạt động tài chính ngân hàng đạt được nhiều kết quả, tổng thu ngân sách đạt gần 8,5 tỷ đồng, vốn cho vay với tổng dư nợ hơn 7,3 tỷ đồng. Công tác văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến, có hơn 2.200 hộ đăng ký đạt tiêu chuẩn GĐVH, 3/3 làng đăng ký đạt LVH, 100% công sở đăng ký đạt CSVH, tỷ lệ đám tang đưa đi hỏa táng chiếm 27,3%; sự nghiệp giáo dục đào tạo, y tế đạt được nhiều thành tích: Trường Tiểu học giữ vững trường chuẩn giai đoạn 2, Trường mầm non được công nhận đạt chuẩn mức độ 2, tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên là 2%o. Công tác an sinh xã hội thường xuyên được quan tâm; công tác nội chính, xây dựng chính quyền được chú trọng; tình hình ANCT- TTATXH cơ bản ổn định. Đặc biệt, trong công tác xây dựng Đảng được xã Mỹ Hương quan tâm bằng việc đẩy mạnh thực hiện hiệu quả công tác tuyên giáo, tổ chức xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát và công tác dân vận với tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên đạt hơn 80%, đảng bộ xã kết nạp 3 quần chúng ưu tú vào đảng, thi hành kỷ luật và đề nghị thi hành kỷ luật 13 đảng viên vi phạm bằng hình thưc khiển trách. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân có nhiều đổi mới, đạt được nhiều kết quả.

       Phương hướng, nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2017, xã Mỹ Hương tập trung chỉ đạo một số nhiệm vụ chủ yếu, đó là: phấn đấu năng suất lúa mùa đạt 200 kg/sào, gieo trồng 25 ha cây vụ đông, sản lượng thủy sản đạt 62 tạ/ha. Phấn đấu cuối năm 2017 tăng từ 1-2 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, 3/3 làng đạt LVH, 95% gia đình đạt GĐVH, 100% cơ quan, đơn vị đạt CSVH. Tiếp tục quan tâm xây dựng Đảng vững mạnh trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức; đẩy mạnh hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân.

      Tại buổi làm việc, xã Mỹ Hương cũng đã đề xuất với đồng chí Bí thư Huyện ủy cùng đoàn công tác của huyện một số vấn đề, như: sản xuất nông nghiệp còn khó khăn, tình trạng nông dân bỏ ruộng trong vụ mùa lên tới 61 ha, giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân…Lãnh đạo các ngành liên quan của huyện đã trả lời và làm rõ những ý kiến đề xuất, kiến nghị của xã Mỹ Hương thuộc thẩm quyền.

       Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Hà, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện thống nhất với báo cáo của xã Mỹ Hương đã nêu ra, cũng như các ý kiến trả lời, làm rõ của các ngành. Đồng thời, đề nghị xã Mỹ Hương cần xây dựng kế hoạch, lộ trình trong xây dựng nông thôn mới; rà soát các loại quy hoạch trong sử dụng đất để khởi công các dự án xây dựng cơ bản đảm bảo đúng quy định, nhất là đảm bảo nguồn vốn đối ứng 35% trước khi khởi công các công trình xây dựng cơ bản; tăng cường công tác quản lý đất đai, tập trung hoàn thiện hồ sơ đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Nghị định 45 của Chính phủ tiến hành cấp cho các hộ dân, còn những hồ sơ không đủ điều kiện thì tuyên truyền, thuyết phục nhân dân thực hiện theo Luật đất đai năm 2013; tập trung rà soát, lập biên bản những diện tích đất nông nghiệp của các hộ dân bỏ ruộng, làm rõ nguyên nhân vì sao nông dân bỏ ruộng để đưa ra giải pháp tháo gỡ, trong đó có phương án chuyển đổi mục đích sử dụng đất nhằm nâng cao hiệu quả canh tác. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác thu ngân sách thuế phi nông nghiệp; chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện điện táng, hỏa táng cho người chết; tăng cường lập hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân; quan tâm chỉ đạo rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo; giải quyết tốt tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại khu vực chợ trên địa bàn, đảm bảo ANTT. Đặc biệt, Mỹ Hương cần tập trung chỉ đạo, thực hiện các tiêu chí về đích xây dựng nông thôn mới trong năm 2018…

         Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Đình Văn, Phó bí thư TT Huyện ủy phát biểu và  đề nghị xã Mỹ Hương tập trung làm tốt một số nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng, đó là: Mỹ Hương cần rà soát các tiêu chí, chuẩn bị các điều kiện đánh giá chất lượng TCCS Đảng và đảng viên; đánh giá xếp loại cán bộ công chức cuối năm 2017 gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong đó, cần làm tốt công tác quản lý đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT; đẩy mạnh công tác tuyên giáo, nâng cao chất lượng sinh hoạt, học tập nghị quyết của Đảng; nâng cao chất lượng hoạt động của mô hình dân vận khéo, thực hiện pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể theo hướng gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương…

           Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Minh Hiếu, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Mỹ Hương đã phấn đấu thực hiện hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng Đảng trong 8 tháng đầu năm 2017. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Những tháng còn lại của năm 2017 không còn dài, trong khi mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, công tác xây dựng Đảng của năm 2017 rất quan trọng, làm tiền đề cho năm 2018 đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Đại hội Đảng các cấp. Đề nghị Đảng bộ xã Mỹ Hương tiếp tục đoàn kết, thống nhất, lãnh chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, công tác xây dựng Đảng, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể năm 2017 và trong thực hiện nhiệm vụ đề nghị Đảng bộ xã bám sát vào nội dung, giải pháp trong kết luận số 05 của BCH Đảng bộ huyện đã ban hành. Trong đó, quan tâm đẩy mạnh phát triển kinh tế là trọng tâm, chú trọng phát triển kinh tế nông nghiệp ở cả 3 lĩnh vực: trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản, đưa giống cây, con mới vào sản xuất để nâng cao hiệu quả trên đơn vị diện tích canh tác; quan tâm đến quy mô sản xuất; tập trung nâng cao vai trò hoạt động của HTXDVNN; đẩy mạnh phát triển văn hóa, xã hội, nhất là công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, tăng tỷ lệ người dân tham gia BHYT, chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới; thực hiện nếp sống văn minh; tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: đất đai, xây dựng cơ bản…; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo; đảm bảo giữ vững ANCT, TTATXH trên địa bàn. Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, thực hiện tốt Nghị quyết TW 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, giữ vững Đảng bộ TSVM, các tổ chức đoàn thể vững mạnh…

Đức Phương- Đài Lương Tài