Đồng chí Nguyễn Thị Hà, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thăm, tặng quà mẹ VNAH và mẹ liệt sĩ tại 2 xã Trung Kênh và An Thịnh

22/07/2019 14:58 Số lượt xem: 182

Sáng 19/7, đồng chí Nguyễn Thị Hà, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND đã thăm, tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng và mẹ liệt sĩ tại 2 xã Trung Kênh và An Thịnh.

          Đồng chí đã thăm, tặng quà mẹ liệt sĩ Vũ Thị Quýt 85 tuổi, thôn Lai Nguyễn, mẹ VNAH Nguyễn Thị Nhớn 88 tuổi, thôn Cáp Hạ xã Trung Kênh; mẹ VNAH Trần Thị Căn 95 tuổi, thôn Thanh Lâm, mẹ liệt sĩ Nguyễn Thị Tý 103 tuổi, thôn Thanh Hà, xã An Thịnh.

Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thị Hà tặng quà mẹ VNAH Nguyễn Thị Nhớn, xã Trung Kênh và mẹ VNAH Trần Thị Căn, xã An Thịnh.

           Tại các nơi đến thăm, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thị Hà đã ân cần thăm hỏi sức khỏe các mẹ, động viên các mẹ sống vui sống khỏe là cây cao bóng cả của gia đình họ hàng và làng xóm về đức hi sinh cao cả, mẹ đã sinh thành và nuôi dưỡng người con ưu tú đã hi sinh vì độc lập tự do của dân tộc, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã trân trọng tặng quà các mẹ, chúc các mẹ mạnh khỏe và trường thọ. Đồng chí đề nghị chính quyền địa phương cần quan tâm thường xuyên tới các gia đình có công với nước về mọi mặt, thể hiện truyền thống tốt đẹp của của dân tộc “uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây” luôn nghi nhớ công lao của các anh hùng đã ngã xuống, những người đã để lại một phần thân thể của mình nơi chiến trường vì độc lập tự do của tổ quốc, góp phần xây dựng quê hương Lương Tài giàu truyền thống cách mạng ngày càng phát triển.

Xuân Cát, Đài PT Lương Tài