Đảng lãnh đạo nhà nước và toàn xã hội nhất định thắng lợi.

30/08/2019 14:18 Số lượt xem: 139

Đối với Việt Nam vào thời điểm đầu năm 1930 vẫn là một xứ thuộc địa của Pháp. Các cuộc khai thác thuộc địa của Pháp ở Đông Dương đã thúc đẩy quá trình phân hóa xã hội thêm gay gắt, nhiều phong trào yêu nước đấu tranh nổ ra trong nước nhưng thiếu đường lối đúng đắn đều bị đàn áp dẫn đến thất bại, khiến tình thế dân tộc đen tối như không có đường ra.

        Giữa lúc đó thì Đảng cộng sản Việt Nam ra đời, đường lối của Đảng chỉ rõ mâu thuẫn chủ yếu của dân tộc, vạch rõ đối tượng và lực lượng cách mạng và thổ địa cách mạng, chủ trương con đường “làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới cách mạng cộng sản”, đường lối đúng đắn đó lập tức chấm dứt thời kỳ khủng hoảng đường lối cứu nước.

          Năm 1945 chỉ với khoảng 5.000 đảng viên nhưng Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân đứng lên làm Cách mạng Tháng Tám, một cuộc cách mạng “long trời lở đất” đưa Việt Nam từ xứ thuộc địa thành nước độc lập. Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 chính quyền cách mạng còn trong trứng nước, lâm vào tình thế “nghìn cân treo sợi tóc” phải đương đầu ngay với một liên minh phản động quốc tế: Ở phía Bắc có 20 vạn quân Tưởng, ở phía Nam có quân Anh, Pháp cùng với hàng chục nghìn hàng binh phát xít Nhật. Đặc biệt nguy hiểm là mưu đồ “diệt Cộng, cầm Hồ” của Tưởng Giới Thạch trong tình thế hiểm nghèo đó bản lĩnh và trí tuệ của Đảng qua những sách lược quan trọng, thực hiện “hòa để tiến” nhằm phân hóa kẻ thù thực hiện “dĩ bất biến, ứng vạn biến” nhằm tranh thủ mọi thời cơ biến thời gian thành lực lượng đưa cách mạng vượt qua bão tố.

           Từ tháng 9 năm 1945 đến tháng 4 năm 1975, Đảng lãnh đạo nhân dân ta đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước, 30 năm trời ròng rã, chịu nhiều tổn thất hi sinh to lớn cho cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. Sau đó chúng ta phải tiến hành cuộc đấu tranh bảo vệ biên giới, kết hợp với giúp đỡ nước bạn Campuchia trước nguy cơ diệt chủng. Trong nhiều tình huống không thể lường trước, đặc biệt sau khi XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu bị sụp đổ tưởng như sẽ cuốn phăng các nước XHCN còn lại trong đó có Việt Nam, nhưng bằng sức mạnh nội sinh của một dân tộc khao khát hòa bình độc lập và CNXH, Đảng đã đồng hành cùng nhân dân, đất nước bước qua khủng hoảng bằng công cuộc đổi mới với những tư duy sáng suốt trên tinh thần kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vận dụng sáng tạo vào cách mạng Việt Nam ở nước ta đạt được kết quả to lớn trên các lĩnh vực, càng được chứng minh là rất đúng đắn. Việt Nam đã trở thành một quốc gia độc lập, thống nhất có đầy đủ chủ quyền, có quan hệ quốc tế rộng rãi và là đối tác chiến lược, đối tác toàn diện với các cường quốc trên thế giới thu nhập bình quân đầu người đã đạt mức khá, đất nước có LLVT đủ mạnh và trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, có nền văn hóa khoa học công nghệ đang trên đà phát triển, luôn tích cực chủ động giải quyết các vấn đề đối nội, đối ngoại có vị thế ngày càng quan trọng sánh vai cùng các nước Năm Châu. Qua chiến đấu và chiến thắng Đảng ta, cả dân tộc và mỗi người Việt Nam yêu nước được rèn luyện về mọi mặt càng nhận thức được đúng đắn hơn con đường đi đến tương lai, biết kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, xử lý các vấn đề bảo đảm “trong ấm, ngoài êm”, biết lo giữ nước từ lúc nước chưa nguy, bảo vệ Tổ quốc từ xa. Ở bất cứ thời kỳ lịch sử nào Đảng cũng luôn khẳng định mình là đội tiền phong của giai cấp công nhân, của nhân dân và của cả dân tộc Việt Nam. Trong 89 năm qua Đảng đã lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối của Đảng cộng sản Việt Nam.  

Kết quả hình ảnh cho sức mạnh quân đội nhân dân việt namKết quả hình ảnh cho Tàu ngầm quân đội nhân dân việt nam

 

Sức mạnh Quân đội nhân dân Việt Nam

   

         Trong giai đoạn hiện nay trước diễn biến tình hình thế giới, khu vực, còn nhiều vấn đề quan tâm. Nhìn lại chiều dài lịch sử mối quan hệ Việt Nam, dân tộc ta trải qua 16 cuộc chiến tranh lớn nhỏ, riêng với Trung Quốc 14 cuộc, 13 cuộc thời phong kiến, 01 cuộc thời hiện đại. Chúng ta nhất trí phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện theo phương châm 16 chữ “ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và tinh thần 4 tốt “ láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”. Song những năm gần đây Trung Quốc đã gây hấn trên Biển Đông với các nước. Xuất phát từ mục tiêu đại chiến lược Biển Đông của Trung Quốc, Trung Quốc xác định Biển Đông là lối thoát chiến lược để mở rộng không gian sinh tồn. Nguyên Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã từng nói: “Trung Quốc không nhân nhượng dân tộc và chủ quyền” và ông Đặng Tiểu Bình khi còn sống cũng đã từng nói: “Sức mạnh của Trung Quốc đến đâu thì biên giới của Trung Quốc tới đó, sức mạnh của Trung Quốc tới đâu thì biển của Trung Quốc tới đó”. Năm 1997, trước khi ông Đặng Tiểu Bình chết, ông ta còn căn dặn lại: Xác của ông ta đem thiêu sau đó một phần để thờ, một phần rải xuống sông Trường Giang, còn một phần rải xuống Biển Đông (âm mưu độc chiếm Biển Đông). Trung Quốc xác định lộ trình ba bước thực hiện chiếm lược Biển Đông “kiểm soát Biển Đông, làm chủ Biển Đông, độc chiếm Biển Đông”. Thực tế căng thẳng trên Biển Đông bắt đầu từ năm 2009, năm 2011, năm 2012. Đặc biệt đáng quan tâm lúc 05 giờ 22 phút ngày 01/5/2014 Trung Quốc hạ đặt Giàn khoan Hải Dương-981 nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế vào thềm lục địa của Việt Nam tại đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa. Gần đây, ngày 04/7/2019 đưa tàu khảo sát Hải Dương 8 cùng tàu hộ tống xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam tại bãi Tư Chính của Việt Nam. Chúng ta đã đấu tranh ngoại giao, đấu tranh trên thực địa tích cực, đúng theo qui định của công ước liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982( UNCLOS), tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC). Chúng ta thực hiện tốt phương châm: “4 tránh, 3 không và tinh thần chỉ đạo 6 k” với quan điểm của Đảng, chủ trương giải quyết đấu tranh bằng biện pháp “ hòa bình” phù hợp với luật pháp quốc tế.

           Nhận thức rõ vấn đề tranh chấp Biển Đông là vấn đề khó khăn phức tạp và lâu dài. Chúng ta nhất quán, quán triệt sâu sắc, nắm vững quan điểm của Đảng và nhà nước là kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; kết hợp đấu tranh chính trị, ngoại giao và trên thực địa, mọi cán bộ, đảng viên, nhân dân  phải giữ vững bản lĩnh chính trị, nâng cao tinh thần cảnh giác, không mắc mưu kẻ thù, cũng như các luận điệu xuyên tạc, kích động tư tưởng dân tộc hẹp hòi, lôi kéo biểu tình, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, đề cao cảnh giác trước mọi thông tin nhất là những thông tin xấu độc đăng tải trên các thông tin trang mạng xã hội , Bloc cá nhân cổ vũ cho quan điểm theo đuôi nước khác để bảo vệ chủ quyền trái ngược với quan điểm độc lập tự chủ của Đảng ta trong đối ngoại Quốc phòng. Mọi người dân phải tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế  giải quyết vấn đề Biển Đông giữa các bên đúng Luật Biển Quốc tế năm 1982 và theo DOC sớm trở lại bình thường hai nước.   

Nguyễn Bá Sơn-Chính trị viên- Ban CHQShuyện- Lương Tài