Đại hội thi đua khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập huyện Lương Tài, lần thứ III, giai đoạn 2013-2018

02/11/2018 10:48 Số lượt xem: 257

Sáng ngày 31/10/2018 tại Trung tâm VH-TT, Hội khuyến học huyện Lương Tài tổ chức Đại hội thi đua khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập huyện Lương Tài, lần thứ III, giai đoạn 2013-2018. 

       Dự Đại hội ở tỉnh có đ/c Nguyễn Đăng Túc: Ủy viên BTV- Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy; đ/c Nguyễn Văn Phong: Tỉnh ủy viên – Phó Chủ tịch UBND Tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Cự: Phó Chủ tịch hội khuyến học tỉnh; đ/c Nguyễn Thế Sơn: Phó Giám đốc sở GD&ĐT tỉnh; các đồng chí lãnh đạo các sở, ban ngành là con em địa phương đã về dự. Ở huyện có đ/c Vũ Minh Hiếu: Tỉnh ủy viên- Bí thư huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện; đ/c Nguyễn Đình Văn: Phó Bí thư thường trực huyện ủy; Đ/c Nguyễn Thị Hà: Phó Bí thư- Chủ tịch UBND huyện, các đ/c thường vụ huyện ủy, lãnh đạo HĐND-UBND, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Đại diện 81 doanh nghiệp chính thức trên địa bàn huyện và các tập thể, cá nhân được khen thưởng đã về dự.

Description: D:\tin bài\Năm 2018\tháng 11\khuyến học\1.png

(Toàn cảnh đại hội)

          Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng dưới sự lãnh đạo của Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện, sự phối hợp giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị và sự ủng hộ của nhân dân trong huyện Phong trào khuyến học khuyến tài huyện đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Trong 5 năm thi đua xây dựng quỹ khuyến học, số quỹ của toàn huyện là 17.142 triêu đồng ( trong đó cấp huyện là: 1.294 triệu đồng; cấp xã, thị trấn là 15.848 triệu đồng).

Hiện, 100% xã, thị trấn, các thôn xóm, trường học ở huyện Lương Tài có Hội hoặc Ban khuyến học. Đặc biệt phong trào thi đua “xây dựng xã hội học tập” có chiều sâu và đã xuất hiện nhiều điển hình tích cực tiêu biểu. Trong phong trào gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập đến nay đã có 12.532/23.161 đạt gia đình học tập, chiếm tỷ lệ 54%; 415/754 dòng họ đạt dòng họ học tập, chiếm tỷ lệ 55%; 86/102 thôn đạt cộng đồng học tập chiếm tỷ lệ 84%; 61/63 đơn vị đăng ký đạt tỷ lệ 81%.

        Đáng lưu ý là công tác thi đua khen thưởng được các cấp hội quan tâm, thể hiện trong việc tổ chức phát động thi đua, tổ chức thực hiện, tổng kết phong trào thi đua, phát thưởng trang trọng, chu đáo tạo thành nét đẹp văn hóa, khơi dậy lòng tự trọng tại mỗi gia đình, dòng họ, mỗi thôn, mỗi xã, đã có sức lan tỏa, khích lệ tốt. Với tinh thần đó 5 năm qua  đã có 11 đơn vị được Trung ương hội khen thưởng, 3 tập thể, 2 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen, 36 tập thể, cá nhân được tỉnh Hội tặng giấy khen. 32 tập thể, cá nhân được UBND huyện tặng giấy khen, 135 tập thể, cá nhân được hội Khuyến học huyện tặng giấy khen, 45 cá nhân được TW hội Khuyến học Việt Nam tặng kỷ niệm chương về công tác khuyến học.

         Phương hướng trong công tác thi đua khuyến học giai đoạn năm 2018-2023. Tiếp tục xây dựng phát triển tổ chức hoạt động rộng khắp tại các thôn xã, trường học, doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang, các đoàn thể nhân dân, dòng họ, gia đình…thu hút toàn xã hội làm khuyến học, đẩy mạnh công tác tuyên truyền khuyến học khuyến tài về “xây dựng xã hội học tập”. Tích cực xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài thông qua việc phát triển rộng rãi các hình thức khuyến học, khuyến tài theo hướng đa dạng hóa các nguồn lực. Đặc biệt phải đảm bảo sự lãnh đạo vào cuộc của cấp ủy, Đảng chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể, các đơn vị các lực lượng xã hội, các doanh nghiệp, doanh nhân….

       Tại Đại hội thi đua khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập huyện Lương Tài, lần thứ III, giai đoạn 2013-2018 đã có nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng qua đó đã tạo được động lực cho phong trào thi đua khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập huyện Lương Tài ngày càng phát triển cả về chất lượng và số lượng./.

Phòng VH&TT