ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ XÃ TÂN LÃNG LẦN THỨ XXII NHIỆM KỲ 2020-2025

12/05/2020 14:56 Số lượt xem: 169

Trong 02 ngày 07 và 08/5/2020, Đảng bộ xã Tân Lãng trọng thể tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020-2025

 

(lãnh đạo huyện ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội)

        Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Đình Văn: Phó Bí thư thường trực huyện ủy; các đồng chí ủy viên BTV huyện ủy, các đồng chí trong tổ công tác của tỉnh, huyện, các đảng viên trong toàn đảng bộ đã về dự.

          Nhiệm kỳ 2015-2020 đảng bộ Tân Lãng đã tập trung lãnh chỉ đạo đạt nhiều kết quả quan trọng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 42,5 triệu đồng/người/năm (vượt 5.5 triệu đồng so với chỉ tiêu đại hội). Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp được quan tâm. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ có bước phát triển chiếm hơn 84% tỷ trọng cơ cấu kinh tế (vượt 4,1% so với chỉ tiêu đại hội). Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,93%. Hàng năm xã có 85,6% số thôn đạt danh hiệu làng văn hóa, 85% trở lên số hộ được công nhận Gia đình văn hóa. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng toàn diện, về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, hàng năm có trên 95% số  đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ năm 2020-2025, phấn đấu tỷ trọng thu từ nông nghiệp còn dưới 15%, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và các khoản thu xã hội khác đạt từ 85 đến 90%. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 45 triệu đồng/người/năm, Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 0,5%, phấn đấu từ 80% trở lên số thôn đạt danh hiệu làng văn hóa, và 85% trở lên số hộ được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, đảng bộ đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các ban ngành, đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ.     

          Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đồng chí Nguyễn Đình Văn: Phó Bí thư thường trực huyện ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Lãng đạt được trong nhiệm kỳ qua. Về nhiệm vụ mới, đồng chí nhấn mạnh 08 nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung chuyển đổi diện tích đất trồng lúa hiệu quả thấp sang trồng cây có giá trị kinh tế cao, Phát triển các trang trại nông nghiệp hữu cơ, mô hình chăn nuôi theo hướng công nghiệp, bán công nghiệp; Chú trọng phát triển ngành, nghề, tiểu thủ công nghiệp; Ưu tiên phát triển công nghệ chế biến, bảo quản nông sản, thực phẩm; Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, công tác y tế, chăm sóc sức khỏe người dân; Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự; Đẩy mạnh phong trào khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa; Quan tâm đến công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức; Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, sớm triển khai Nghị quyết Đảng bộ khóa mới vào cuộc sống.

          Tại Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 11 đồng chí; Đại hội lựa chọn các đại biểu chính thức dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Lương Tài lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020-2025.

           Đại hội Đảng bộ xã Tân Lãng khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp./.