ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ XÃ PHÚ LƯƠNG LẦN THỨ XXII NHIỆM KỲ 2020-2025

Trong 02 ngày 19 và 20/5/2020, Đảng bộ xã Phú Lương trọng thể tổ chức Đại hội đảng bộ lần thứ XXII nhiệm kỳ...

Trong 02 ngày 17 và 18/5/2020, Đảng bộ xã Quảng Phú trọng thể tổ chức Đại hội đảng bộ lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2020-2025.

">ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ XÃ QUẢNG PHÚ LẦN THỨ XXIV NHIỆM KỲ 2020-2025

Trong 02 ngày 15 và 16/5/2020, Đảng bộ xã Trung Kênh trọng thể tổ chức Đại hội đảng bộ lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020-2025.

">ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ XÃ TRUNG KÊNH LẦN THỨ XXIII NHIỆM KỲ 2020-2025

Chiều ngày 15/5/2020, UBND huyện Lương Tài đã tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020.

">Lương Tài tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng chống thiên tai và tìm...

Trong 02 ngày 11 và 12/5/2020, Đảng bộ xã Minh Tân trọng thể tổ chức Đại hội đảng bộ lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020-2025.

">ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ XÃ MINH TÂN LẦN THỨ XXIII NHIỆM KỲ 2020-2025