Sáng 14/6, Hội truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyện Lương Tài trọng thể tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ 2 nhiệm kỳ 2018 - 2023. Dự có lãnh đạo Hội truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh; đồng chí Vũ Minh Hiếu - Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Thị Hà - Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Đoàn Văn Mạnh - Ủy viên BTV huyện ủy, Phó chủ tịch TT HĐND huyện; đồng chí Phạm Thanh Hải - Ủy viên BTV, Phó chủ tịch UBND huyện.

">Đại hội Đại biểu Hội truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyện Lương...

Sáng 8/6, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thị Hà – Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện. UBND huyện Lương Tài tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2018 để thảo luận 9 nội dung quan trọng. Dự có đồng chí Đoàn Văn Mạnh - Ủy viên BTV, Phó chủ tịch TT HĐND huyện; đồng chí Phạm Thanh Hải - Ủy viên BTV, phó chủ tịch UBND huyện; đồng chí Trần Xuân Nhiên – Phó chủ tịch UBND huyện; các đồng chí thành viên UBND huyện; lãnh đạo một số ngành của huyện; Lãnh đạo các xã, thị trấn.

">UBND huyện Lương Tài phiên họp thường kỳ tháng 6.

Chiều 7/6, Tổ đại biểu HĐND Tỉnh khu vực huyện Lương Tài có đồng chí Nguyễn Thị Hà – Chủ tịch UBND huyện đã giám sát về thực hiện 4 Nghị quyết của HĐND tỉnh tại xã Trừng Xá.

">Tổ Đại biểu HĐND tỉnh khu vực Lương Tài giám sát tại xã Trừng Xá

Sáng 7/6, Tổ đại biểu HĐND Tỉnh khu vực huyện Lương Tài có Nguyễn Văn Phong, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND Tỉnh Bắc Ninh; Đồng chí Nguyễn Thị Hà - Chủ tịch UBND Huyện; các ông, bà đại biểu HĐND tỉnh khu vực Lương Tài; lãnh đạo HĐND huyện, tổ chức giám sát kết quả thực hiện 4 nghị quyết của HĐND tỉnh tại thị trấn Thứa.

">Tổ Đại biểu HĐND tỉnh khu vực Lương Tài giám sát tại Thị Trấn Thứa

Sáng 11/6/2018, tại Trung tâm văn hóa thể thao huyện, UBND huyện Lương Tài phối hợp với Ban Tôn giáo-Sở Nội vụ tỉnh Bắc  Ninh long trọng tổ chức “Hội nghị tập huấn luật tín ngưỡng, tôn giáo và văn bản hướng dẫn thi hành” trên địa bàn huyện.

">HỘI NGHỊ TẬP HUẤN LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH