UBND huyện Lương Tài: Phiên họp thường kỳ tháng 9

Ngày 9/9/2020 dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Tuấn Hồng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND Huyện, UBND huyện...

Sáng ngày 18/8/2020 Đoàn kiểm tra số 6 tỉnh Bắc Ninh do đồng chí Đoàn Quang Khải: Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó BCĐ phòng, chống dịch Covid -19 tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tiến độ xây dựng dự án nhà máy xử lý chất thải rắn tại huyện Lương Tài; đi cùng đoàn có các đồng chí thành viên Đoàn kiểm tra số 6 tỉnh Bắc Ninh.

">Đ/C Đào Quang Khải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống...

Sáng ngày 16/8/2020 Dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Tuấn Hồng: Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ phòng, chống dịch, họp triển khai các Phương án phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. 

">Lương Tài triển khai các phương án phòng, chống dịch Covid -19 trong tình hình...