Mã số Tên thủ tục
519313 Cung cấp dữ liệu đất đai
519428 Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường (Cấp huyện, cấp xã)
519543 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm – pu – chia
519560 Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần
519561 Thủ tục giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ
519563 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác
519564 Thủ tục giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến
519565 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh
519567 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh
519569 Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày
519570 Thủ tục giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế
519571 Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng
519572 Thủ tục sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công
519574 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ
519575 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng
519576 Thủ tục giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ
519577 Thủ tục mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân
519578 Thủ tục xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ
519579 Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ
519580 Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến