Truy cập nội dung luôn

Trong 2 ngày 7-8/12, Giáo hội phật giáo Việt Nam huyện Lương Tài tổ chức Đại hội phật giáo lần thứ 8 nhiệm kỳ 2016-2021. Trong 2 ngày 7-8/12, Giáo hội phật giáo Việt Nam huyện Lương Tài tổ chức Đại hội phật giáo lần thứ 8 nhiệm kỳ 2016-2021. 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : -1921

Đã truy cập : 41293630

 
 

Các đơn vị hành chính